DUYURULAR

25.02.2022

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz, 
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2022 Pazartesi günü saat 12:00’de Mecidiyeköy Mah. Cemal Sahir Sk. No: 29 D:30-31 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 29 Mart 2022 Salı günü saat 19:00’ da Esentepe, Yıldız Posta Cad. No:29 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Point Hotel Barbaros’da aynı gündem ile yapılacaktır.
 
Gündem;
 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 2. Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
 3. TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
 4. 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi,
 5. 2021 Yılı Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
 6. 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun ve Finansal Tabloların onaylanması,
 7. 2021 Yılı Etik Kurulu ve Yüksek Divan Kurulu raporlarının okunması,
 8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2021 Yılı Faaliyetlerine ilişkin ibrası,
 9. 2022 Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,
 10. Yönetim Kurulu’na 2022 yılı bütçesinin fasıllar arası aktarma yetkisi verilmesinin onaylanması,
 11. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Ödül Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
 12. Dilek ve temenniler,
 13. Kapanış.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğünün 16. maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur. 
 
2021 yılına ait bağımsız denetim raporlarını, 2021 yılı fiili bütçesini, 2021 yılı faaliyet raporunu, 2022 yılı bütçesini ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü Ödül Yönetmeliği’ni aşağıda bulabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Covid-19 salgını nedeni ile Genel Kurul Toplantısı resmi kurumlarca ilan edilen pandemi kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların üyelerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Bu çerçevede;
 
 • Grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, üyelerimiz  haricindeki misafirlerimiz genel kurul toplantı salonuna kabul edilemeyecektir.
 • Toplantının yapılacağı yere HES kodu ile giriş yapılacaktır.
 • Girişte üyelerimizin ateşi kontrol edilecektir.
 • Toplantı boyunca maske kullanılması zorunlu olacaktır.
Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu