KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ

 
Kurumsal Yönetim Komitesi ve alt çalışma grupları, ilgili yönetmeliklerde belirtilen amaçlar doğrultusunda, mali ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi konusunda projeler gerçekleştirmektedir. Komite, TİDE’nin tüm faaliyetlerinin kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğu açısından sürekli denetim ve değerlendirmeler gerçekleştirmektedir.