STANDARTLAR

STANDARTLAR

AMAÇ
 
Üyelerin ve İç Denetim birimlerinin Uluslararası İç Denetim Standartlarını anlamalarını ve kullanmalarını teşvik etmek için çalışmalar yapmak.
 
YAPISI
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun Sertifikasyon ve Standartlardan Sorumlu Üyeleri, Komitenin doğal üyesidir. Komite üyeleri, kendi içinden aday gösterilenler arasından bir üyesini başkan olarak seçer.
 
Komite, TİDE Standartlar ve Sertifikasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi/Üyeleri ile IIA sertifikalarından en az bir tanesine sahip olan veya iç denetim mesleğinde en az 5 yıl tecrübeli TİDE üyeleri arasından, komitede çalışmaya istekli olan ve bu isteklerini komiteye üye olmayı talep ederek belirtenler arasından komite ile birlikte yapılan değerlendirme sonrası uygun görülenlerin görevlendirilmesi ile meydana getirilir.
 
GÖREVLERİ
  1. Güncel sorunlar ve standartlarla ilgili çalışmalar hakkında bülten ve seminerler vasıtasıyla Standartların anlaşılmasını, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
  2. Uluslararası İç Denetim Standartlarının uygulama önerileriyle ilgili görüş ve tavsiyelerde bulunmak,
  3. Türkçeye kazandırılan Uluslararası İç Denetim Standartları, Zorunlu Rehber, Uygulama Rehberi, Tamamlayıcı Rehber ve Pozisyon Raporları taslak metinlerini gözden geçirmek ve www.tide.org.tr internet sitesinde güncel halleriyle yer almasını sağlamak,
  4. Uluslararası İç Denetim Standartlarının üyeler ve İç Denetim birimleri tarafından rehber olarak uygulamaya dâhil edilmesini teşvik etmek,
  5. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi/Üyeleri aracılığıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak Standartlarla ilgili konularda YK üyelerine bilgi vermek, komite ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak,
  6. Komitenin standartlara ilişkin bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
  7. Standartlara ilişkin faaliyetleriyle ilgili TİDE Yönetim Kuruluna raporlama yapmak,
  8. Yönetim Kurulunca verilen Standartlara ilişkin diğer görevleri yapmak, görev alanı ile ilgili konularda görüş bildirmek.

 

Standartlar Yönergesi için lütfen burayı tıklayınız.