18. GENEL KURUL

18. GENEL KURUL

Sayın Üyemiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneğinin 18. Olağan Genel Kurulu toplantısı 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 10:00’da Yıldız Posta Cad. No.29 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Point Hotel Barbaros’ ta aşağıdaki gündem ile yapılmıştır.

Divan tutanağına buradan ulaşabilirsiniz.

Gündem
1) Açılış ve saygı duruşu,
2) Başkanlık divanının oluşumu,
3) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları
4) Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporlarının sunulması,
5) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun ibrası,
6) Yönetmeliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
7) Dilek ve temenniler
8) Kapanış.

TİDE 2012 Faaliyet Raporu için tıklayınız.
Dernek Bağımsız Denetim Raporu için tıklayınız.