MESLEKİ GELİŞİM AKADEMİSİ

MESLEKİ GELİŞİM AKADEMİSİ

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Mesleki Gelişim Akademisi (TİDE Akademi), iç denetim mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için mesleğin nitelikli meslek mensupları tarafından yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası nitelikte kurslar, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar ve eğitim programları düzenlemek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Faaliyet Konuları:

 • Ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri, eğitim metodolojileri ve teknolojilerini izlemek ve bu gelişmelere uygun eğitim programları hazırlamak,
   
 • İç denetim meslek mensuplarının yetiştirilmeleri, yetişmiş meslek mensuplarının gelişimi için ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, sempozyum, çalıştay, vb eğitim programları düzenlemek,
   
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeleri, iç denetim faaliyetinden sorumlu üst düzey yöneticiler için mesleki iyi uygulamaların paylaşımı ve mesleki uygulamaların uluslararası standartlarda gelişimi için programlar hazırlayıp sunmak,
   
 • Mesleki sertifikasyonun gelişim ve yayılımı için sertifikalı iç denetçi (CIA), Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası (CRMA) sınavlarına hazırlanan meslek mensupları için kurs programları geliştirmek ve düzenlemek,
   
 • Sürekli mesleki gelişim için web tabanlı, elektronik ortamda mesleki eğitim ve öğrenim programları geliştirmek ve düzenlemek, paket programlar hazırlamak, hazırlatmak.