ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2018

Uluslararası Akademik Forum 2018

 

 
Uluslararası Akademik Forum 2018, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) işbirliği ile 11 Mayıs 2018 tarihinde “Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme” temasıyla Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleşecektir.
 
TİDE, iç denetim mesleğinin akademik gelişimine katkı ve destek sağlamak amacıyla üniversitelerimiz ile akademik ilişkilerin geliştirilmesine stratejik olarak önem ve öncelik vermektedir. Enstitü, iş dünyasının akademik dünya ile mesleki bağını güçlendirmek, karşılıklı iş birliğinin kapsamını ve yönünü tayin etmek amacıyla MÖDAV ve Anadolu Üniversitesi ile birlikte “Uluslararası Akademik Forum 2018’i düzenlemektedir.
 
MÖDAV, muhasebe öğretim üyelerinin dayanışmasını sağlamak, muhasebe ve ilgili bilim dalları ile muhasebe mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe konusunda karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler getirmek ve yeni muhasebe tekniklerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Muhasebe Bilim Dünyası isimli hakemli bir bilimsel dergi çıkaran MÖDAV, üniversitelerle birlikte, paneller, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek muhasebe disiplinine hizmet etmektedir. MÖDAV ile ilgili detaylı bilgi için www.modav.org.tr/ adresini ziyaret ediniz.
 
1982 yılında Anadolu Üniversitesi’ne dönüşen kurumun temelini 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturmaktadır. Anadolu Üniversitesi’nin misyonu; kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak, her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak, toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmektir. Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak vizyonuyla Uluslararası Akademik Forum 2018’e 11 Mayıs 2018 tarihinde ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu Üniversitesi ile ilgili daha detaylı bilgi için www.anadolu.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.
 
 
 
 
Uluslararası Akademik Forum 2018 Program için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2018 Başvuru Formu için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2018 Bilim Kurulu için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2018 Organizasyon ve Düzenleme Komitesi için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2018 afiş için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2018 Bildiri Çağrısı için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2018 Sunumları için tıklayınız.