15. GENEL KURUL

15. OLAĞAN GENEL KURUL

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneğinin 15. Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2010  Cumartesi günü saat 10:00’da Dedeman Oteli, Yıldız Posta Caddesi No: 50 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılmıştır.

Divan tutanağına buradan ulaşabilirsiniz. 

GÜNDEM

  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Başkanlık divanının oluşumu,
  3. TİDE yönetim kurulu başkanı ve konukların konuşmaları,
  4. Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, denetim kurulu raporu, bağımsız denetçi raporlarının sunulması,
  5. Yönetim kurulu ve Denetim kurulunun ibrası,
  6. Tahmini bütçe ve bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi ve onaylanması,
  7. Tüzük değişikliği ve yönetmeliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
  8. Yönetim kurulu, Denetleme kurulu ve Disiplin ( Etik ) kurulu üyelerinin seçimi,
  9. Dilek ve temenniler.
  10. Kapanış.

TİDE-Akademik İlişkiler Komitesi Yönetmeliği.pdf

TİDE-Akademik Kurul Yönetmeliği.pdf

TİDE-Yayin Yonetmeligi.pdf

Disiplin _ Etik_ Kurulu (ESKİ).pdf

Disiplin _Etik_ Kurulu-(YENİ).pdf

Danışma Kurulu-(ESKİ).pdf

Danışma Kurulu-(YENİ).pdf

2009 Mali tablolar.pdf

Butce Gider Yönetmeliği-2010-ek2-4 _2_.pdf

2009_Tide Faaliyet Raporu_V7[1].pdf

Tide İktisadi İşletme IFRS 31.12.2009.pdf

Tide THP 31.12.2009.pdf