POZİSYON RAPORLARI

Pozisyon raporları, mesleği iç denetim olmayan ilgili taraflara, yönetişimin, riskin veya kontrol konularının anlaşılmasında ve iç denetimin rol ve sorumluluklarının anlatılmasında yardımcı olur.
 

Pozisyon Raporları Yayınlanma Tarihi
IIA’nın Üçlü Hat Modeli : Üçlü Savunma Hattı ile ilgili güncelleme Temmuz 2020
İç Denetimin Yönetim Organı ve İcra Komitelerindeki Rolü Ocak 2019
İç Denetim Yönetmeliği Ocak 2019
Güven İlişkisi Ocak 2019
Suiistimal ve İç Denetim Ocak 2019
Uygunluk Neden Önemli Mayıs 2018
Etkili Risk Yönetimi ve Kontrolünde Üç Savunma Hattı Ocak 2013 
İç Denetimin Kurumsal Risk Yönetiminde Oynadığı Rol Ocak 2009
İç Denetim Faaliyeti/Birimi İçin Gereken Kaynakların Temininide İç Denetimin Rolü Ocak 2009

 

Ocak 2019