13. GENEL KURUL

13. OLAĞAN GENEL KURUL

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneğinin 13. Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Divan tutanağı