KURUMSAL İLETİŞİM KOMİTESİ

KURUMSAL İLETİŞİM KOMİTESİ

 
AMAÇ:
Mesleğimiz ve Enstitümüz konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 
YAPISI:
Komite, Enstitünün Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır.
 
SORUMLULUKLAR:
Basında, Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün ve mesleğin tanıtımına yönelik planlar hazırlamak ve geliştirmek, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün aktiviteleri ile ilgili basın bülteni hazırlamak ve ilgili yayın organlarına göndermek 
Basında Türkiye İç Denetim Enstitüsü ile ilgili çıkan tüm haber ve fotoğrafların dosyalanmasını sağlamak,
Finans ve İş Dünyası ile ilgili tüm editörler için bir toplantı düzenlemek, bütçe sağlandığı takdirde yemek organize etmek,
İlgili tüm Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilişkileri geliştirmek, ortak seminer, eğitim ve mesleki iş birliği imkânları aramak,
Kamu kuruluşlarında görevli iç denetçilere üyelik ve diğer enstitü hizmetlerinin sağlanması ve kamu iç denetçi sayısının artırılmasını teşvik etmek ve Kamu İç Denetçiler Derneği (KİDDER) ile işbirliğini geliştirmek
Enstitü’de temsil edilmeyen kamu kuruluşlarını tespit etmek. Bu kuruluşların, IIA’in faydaları ve Enstitü’nün faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla üyelik komitesi ile çalışmalar yapmak.
Düzenleyici kurumlar ile ilişkilerin geliştirilerek iç denetim/kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemelerde Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün ulusal otorite ve referans kaynağı olarak kabulüne yönelik çalışmalarda bulunmak,
Tanıtımla ilgili önemli haberlerin bir kopyasını, IIA Editorial Bölümüne göndermek,
IIA’in 'Farkındalık Yaratma' programlarından ve desteğinden faydalanmak.