KURUMSAL İLETİŞİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ

KURUMSAL İLETİŞİM KOMİTESİ FAALİYETLERİ

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerine profesyonel bir yaklaşım getirilerek danışman firma desteğiyle faaliyetler yürütülmektedir.
   
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü Stratejik İletişim Planı hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu onayından sonra uygulanmaktadır.
   
 • Enstitü ve faaliyetlerle ilgili çeşitli konularda basın bültenleri hazırlanıp medyaya gönderilmektedir.
   
 • Çeşitli medya kuruluşlarına ziyaretler yapılmaktadır.
   
 • Kurumsal hafıza çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
   
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, iç denetim, risk yönetimi, iç kontrol konularında yazılı ve görsel basın takibi yapılmakta ve raporlanmaktadır.