TAVSİYE EDİLEN REHBER

Tavsiye Edilen Rehber

Kuvvetle Tavsiye Edilen rehberde aşağıdakiler yer alır.

Belirli usul ve prosedürlerden geçtikten sonra, IIA tarafından desteklenen ve bir IIA uluslararası teknik komite ve/veya enstitüsü tarafından geliştirilen 'Kuvvetle Tavsiye Edilen' rehber zorunlu değildir ve IIA'nın hazırladığı zorunlu rehberin gerekliliklerini karşılayabilecek uygulanabilir çözümler üretmek için geliştirilmiştir. Kuvvetle tavsiye edilen malzemeler, özellik arz eden münferit durumlara mutlak bir çözüm getirme amacı taşımamaktadır. IIA, özellik arz eden durumlarda bağımsız uzmanların tavsiyelerinin alınmasını önermektedir. Kuvvetle tavsiye edilen rehberin yetkin iç denetçiler tarafından muhakemelerini kullanarak uygulanması beklenmektedir.