DUYURULAR

11.03.2022

Dijital Dönüşüm ve İç Kontrol Anketi

 
Değerli Paydaşlarımız,  
 
Kurumların iç kontrol ve dijital dönüşüm konusunda elde ettikleri fırsatları ve karşı karşıya kaldıkları zorlukları tanımlamak için görüşlerinize ihtiyacımız vardır.
 
Teknoloji ve veri kurumların faaliyet gösterme biçimlerini değiştirmektedir. İş modelleri dönüştürülmekte ve bulut tabanlı çözümler süreç tasarımına yönelik farklı yaklaşımlar sunmaktadır. Küresel salgın bu trendleri hızlandırmış ve birçok kurumu değişmeye zorlamıştır.
 
Var olan iç kontrol politikaları bu yeni gelişen dünyada geçerli midir? Hem finansal hem de finansal olmayan verileri toplama ve kontrol etme ihtiyacı kontrol ortamını nasıl etkilemektedir?
 
The Internal Audit Foundation, ACCA ve Institute of Management Accountants ile birlikte, zorlukları anlamaya ve potansiyel çözümleri tanımlamaya çalışmaktadır. Görüşleriniz vardığımız sonuçları şekillendirmemizi sağlayacaktır.
 
Tüm bireysel yanıtlar anonim olarak ele alınacaktır. 
  • Anket süresi: 7-10 dakika
  • Kapanış tarihi: 22 Mart 2022 
 
Ankete buradan katılım sağlayabilirsiniz.
 
Bu araştırma hakkında sorularınız olursa lütfen research@theiia.org adresine e-posta gönderiniz.
 
Saygılarımla,
Carrie Summerlin, MNM, CNP, CCSA
Executive Director
Internal Audit Foundation