DUYURULAR

21.03.2022

TIDE ACADEMIA RESEARCH Volume/Cilt:3 – Issue/Sayı: 2 Yayınlandı

TIDE ACADEMIA RESEARCH Volume/Cilt:3– Issue/Sayı: 2

TİDE Academia Research Dergisi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından yılda iki kez (Ocak-Temmuz) yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin temel amacı, bugün ve gelecekteki kurumsal yönetim, risk yönetimi, kontrol ve denetim ile ilgili konularda teori ve uygulamayı geliştirmeye katkı sağlayacak özgün ve yeni bilimsel çalışmalar yayınlamak ve böylece uygulamacı ve araştırmacılar arasında iletişimi artırmaktır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.
 
TİDE Academia Research is a scientific peer-reviewed  journal which is going to be published twice in a year (January-July) by the The Institute of Internal Auditors - Turkey. An essential objective of the journal is to promote communication between research and practice, which will influence present and future developments in governance, risk, control and  auditing education as well as research and practice. The language of the journal is Turkish and English.
 
 
Dergimizin tüm işlemleri DergiPark sistemi üzerinde yapılmaktadır. Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/pub/tide linkinden işlem yapabilirsiniz. 
 
All processes of the Journal are made through DergiPark system. In order to submit your manuscript you can access at https://dergipark.org.tr/tr/pub/tide link.