DUYURULAR

09.05.2022

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Uluhan Kumru’nun Farkındalık Ayı Mesajı

İş Dünyasında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Akademi ve Sivil Toplum Alanında İç Denetime Dokunan Tüm Saygıdeğer Paydaşlarımız,
 
Değerli Meslektaşlarım,
 
Her yıl Mayıs ayında küresel ölçekte kutlanan ve iç denetim farkındalığının yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli faaliyetlerle desteklenen İç Denetim Farkındalık ayının, ülkemiz meslek ailesi için üretken bir dönem olmasını diliyorum.
 
Pandemi, küresel iklim krizi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi büyük sorunların kıskacında ve her krizden çıkışta yeni bir kriz ile karşılaştığımız sürekli bir “olağanüstü dönemler zinciri” içinde, insanlık olarak var olma mücadelesi verdiğimiz bir dönemdeyiz. Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen enflasyonist baskı, tedarik ve enerji risklerinin kurumsal kırılganlığı artırdığı bu dönemde tüm paydaşlar gibi iç denetim faaliyetinin de yüksek uyum yeteneğine sahip, esnek, adaptif ve “hızlı öğrenen-hızlı unutan-hızlı uygulayan” bir yapıya sahip olması önem arz etmektedir.
 
Çağımızın iç denetim faaliyetinin, teknolojiye ve yeni iş yapış şekillerine hızla uyum sağlayan, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği, çeşitliliği ve küresel insani değerleri gözeten, toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirmiş bir anlayışla yapılandırılmış olması, içinde bulunduğu kuruma ve topluma uzun vadeli değer katması bakımından vazgeçilmezdir.
 
İç denetimin içinde bulunduğu kurumlarda iyi yönetişim uygulamalarının liderliğini yapması ancak bağımsız, tarafsız ve etkin bir iç denetim faaliyeti ile mümkündür. Bunun yolu da düzenlemelerin ve kurumsal uygulamaların aktif ve işlevsel denetim komitelerini destekler nitelikte olmasından geçmektedir.
 
Kurumlarında ve sosyal çevrelerinde bireysel çabaları ile kurumsal yönetimin en önemli aktörlerinden olan iç denetim faaliyetinin farkındalığı için çaba harcayan ailemizin tüm mensuplarını gönülden kutluyorum. Bu farkındalık sadece Mayıs ayı ile sınırlı olmamakla birlikte, iç denetim faaliyeti ile önemli katkı sağladığımız kurumsal yönetim ikliminin ve şeffaflığın daha da görünür kılınması için bu ayı tanıtım odaklı projelerinizi uygulamak için bir fırsat olarak değerlendirmenizi diliyorum. Küresel örgütümüz IIA’in Mesleğin Tanıtımı (Promoting the Profession) sayfasında sunulan fikir ve araçları inceleyebilirsiniz.
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak pandemi nedeniyle son iki yılda çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz iç denetim farkındalık ödül törenimizi bu yıl fiziken, tüm meslek ailemiz ile yeniden yüz yüze bir araya gelerek gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tarih ve yer detayları ayrıca açıklanacak olan etkinliğimizde sizlerle kavuşmak için sabırsızlanıyoruz.
 
Mesleğin gelişimi için büyük bir özveri ile çalışan tüm üyelerimizin İç Denetim Farkındalık Ayı’nı kutluyorum.
 
Saygılarımla,
 
Uluhan KUMRU
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı