DUYURULAR

09.05.2022

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun’un Farkındalık Ayı Mesajı

Meslek Ailemizin Değerli Paydaşları,
 
Saygıdeğer Bilim, İş ve Meslek İnsanları, Değerli Üyelerimiz,
 
Sevgili Gençler,
 
Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın ile birlikte gündelik yaşamımızdan tutun iş yaşamına kadar pek çok alışkanlığımızı değiştirmeye başladık. Sohbetler, iş toplantıları, ev ziyaretleri, eğitim gibi bir arada olacağımız tüm etkinliklerimizi uzaktan, ekran karşısında yapmaya başladık.
 
Aradan iki yılı aşkın süre geçti ve normallerimiz yeni normale doğru evrildi. Bu süre zarfında iş dünyası da ciddi değişimlerden geçti. İşin aslı, gelecekte yaşayacağımız pek çok durumu biraz daha erken, yeni normal dediğimiz bu dönemde yaşamaya başladık.
 
Sadece biz meslek insanları için değil toplumun her alanında, her kesim için farkındalığımızın sınandığı yılları yaşıyoruz.
 
Küresel salgın öncesi bizler için tek bir ay “MAYIS” ayı, farkındalık ayı olarak özel bir anlam taşıyordu, salgın ile birlikte yaşadıklarımız tüm bir yılı farkındalık yılı olarak bizlere yaşatıyor.
 
Yeni çalışma düzenleriyle birlikte uzaktan veya yarı zamanlı çalışma, dijitalleşen araçların kullanımı ve otomasyon iş yapış şekillerimizi tümden değiştirdi. Artık teknolojinin hakim olduğu yeni bir çalışma dünyasıyla karşı karşıyayız. Devasa ofisleri bırakıp, daha küçük ofislerde yarı zamanlı çalışmaya başladık. Üniversitelerde hibrit eğitim verilmeye başlandı. İş dünyası yapısal bir değişim yaşarken, teknoloji ve dijitalleşme de kurumların en önemli gündem maddelerinden biri oldu.
 
Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu tecrübe ederek öğrendiğimiz bu dönem, geleneksel yöntemlerden sıyrılma, yeni çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, yeni teknolojilere adaptasyonu kaçınılmaz kılıyor.
 
Yaşanmakta olan küresel ekonomik sorunlar, küresel jeopolitik belirsizlikleri artırırken, çok kutuplu düzene geçiş daha da hızlandı. Bugün şirketlerin performanslarının göstergesi olan rakamsal değerler artık tek başına şirketin gelecekteki değerini göstermiyor. Şirket performansının ve göstergelerinin sürdürülebilirliği daha da önemli olmaya başladı. İnsanlar, firmaların çevreye ve insan yaşamına karşı daha duyarlı olmalarını bekliyor. Çevresel sorunların daha da gün yüzüne çıkması, kaynakların doğru ve etkin kullanılmasına ilişkin toplumsal bilincin artması, sürdürülebilirliğin gelişimine önemli bir katkı sağlıyor.
 
Dünyamızın, iş dünyamızın, eğitim ve gündelik alışkanlıklarımızın değiştiği, çevresel sorunların arttığı, her alanda etkin bir mücadelenin yürütüldüğü bu dönemde, mesleğimiz de değişiyor ve gelişiyor. Şirketler kar elde ederken bir yandan da dünyamızın doğal kaynaklarına karşı etik açıdan sorumlu davranmayı esas almalı. Yaşanılan ve yaşanmakta olan büyük sıkıntılara rağmen toplumsal duyarlılık ve farkındalık ile birbirimize umut, devam eden hayatın sürdürülebilir geleceği için tedbirli ve özenli yurttaş ve toplum bilinci ile yarınlara sorumluluğumuzun farkında olmalıyız.
 
O halde, meslek insanları olarak; toplumsal ve kurumsal hayatın içinde insanlık, ülkemiz ve dünyamız için akıl terimizle sağlıklı geleceğe değer yarattığımızın, sorumluluk taşıdığımızın farkında olarak, bu farkındalığı toplumsal ve kurumsal hayata yansıtmalıyız. Meslek ailesi olarak, rakamlardan oluşan finansal raporların yanı sıra ekonomik, çevresel ya da sosyal konularla ilgili farkında olarak ve bu alanda fark yaratarak dünyaya katkı sağlayacağımıza inanıyorum.
 
Mesleğimizin değerini ve değer yaratma gücünü kurumsal hayatın içinde mevcut seviyesinin üstünde yükseltmek, yüceltmek, meslek ailemizin gücüne güç katmak için daha çok, daha büyük işler yapmamız gerektiğinin farkında ve başaracağımızın inancındayım.
 
Mesleğimizin ve TİDE’nin yakın tarihi, tecrübe edilmiş olağan dışı konularıyla gelecek için güçlü bir belleğin yanı sıra yaşanılan küresel salgının sebep olduğu belirsizlikler, kaygı ve endişeler karşısında psikolojik sermayemiz için kaynak oluşturuyor.
 
Medcezir kelimesinin İngilizce karşılığı; ‘tide’. Enstitümüzün kısaltılmış adının TİDE olduğunu dikkate aldığımızda, doğadaki bu kudretin, “medcezirin” varoluşumuz için çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.
 
Dün olduğu gibi bugün, yarın ve gelecek için zorlu süreçlerin aşılması, sürdürülebilir başarının altın anahtarı, muhtaç olduğumuz kudret; ay, güneş ve dünyanın aynı doğru üstünde olduğu, ay ve güneşin çekim kuvvetinin birbirine eklendiği “medcezir” gibi, birbirimizden güç aldığımız, birlikte başardığımız meslek ailesi kültürümüzde mevcuttur.
 
Uluslararası iç denetim farkındalık ayımız kutlu olsun!
 
Sevgi ve saygılarımla,
 
Ali Kamil UZUN
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı