DUYURULAR

08.11.2022

2023 Yılında IIA CPE Politikasında Değişiklik Yapılacaktır

CPE POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ [1 Eylül 2023 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girecektir]

IIA Sertifikasyonlarının güvenilirliğini ve saygınlığını desteklemeyi sürdürmek adına, sertifikalandırma sektörünün en iyi uygulamaları ile de uyumlu olarak, IIA’nın Mesleki Sertifikasyon Kurulu (PCB) CPE Raporlama Politikasında değişiklikler yapılmasını onaylamış bulunmaktadır.

Önemli Değişiklikler:

  • Bir takvim yılı içerisinde elde edilen tüm fazla CPE kredileri bir sonraki takvim yılının raporlama dönemi için kullanılabilir (CIA için maksimum 20 saat ve diğer IIA unvanları için ise 10 saatlik kredi sonraki döneme aktarılabilir).
  • Bekleme dönemi (grace period) 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştır.
  • Sertifikasyon sahibi 3 yıl boyunca CPE raporlaması yapmaz ise, sertifikasyonu “iptal edilir”.
  • “İptal edilmiş” statüdeki bir sertifikasyon yeniden geçerli kılınamaz; sertifikasyonu “iptal edilmiş” kişinin gerekli sınavlara yeniden girmesi gerekir.

CPE politikasında yapılacak olan bu yeni değişikliklere uyumu sağlamak için, sertifika sahiplerinin CPE kredilerini son tarih olan 31 Aralık tarihine kadar her yıl bildirmeye devam etmeleri gerekir.

Detaylı bilgi ve olası senaryolar için 2023 CPE Policy Changes (CPE Politika Değişiklikleri) sayfasına bakınız.

Yapılacaklar:

  • Gereken CPE kredilerini her yıl 31 Aralık tarihine kadar raporlayınız.
  • Aktif olmayan statüdeki sertifikasyonlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden aktif hale getirilmelidir. Bu tarihten sonra yeniden aktifleştirme mümkün olmayacaktır.

CCMS sayfasını ziyaret ediniz.

Bu değişikliklerden bir tanesi de bizzat politikanın adında yapılan değişikliktir: “CPE Raporlama Politikası” yakında “Yıllık Sertifikasyon Yenileme Politikası” adını alacaktır. Hem yürürlükteki politikanın hem de 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan politikanın tam ve eksiksiz versiyonları CPE Policy Changesi (Politika Değişiklikleri) sayfasında yer almaktadır.

Yıllık olarak sertifikasyon yenileme işleminin önemi:

Değişen eğilimlere ve sürekli değişim ve dönüşüm geçiren risk ortamına ayak uydurmak için IIA sertifikasyonlarına sahip kişilerin de sürekli mesleki gelişim yoluyla bilgi, beceri ve yetkinliklerini düzenli olarak arttırmaları ve geliştirmeleri gereklidir. Sertifikasyon sahipleri sertifikasyonlarını her yıl yenilerler ve yıl içerisinde kazandıkları sürekli mesleki eğitim (CPE) kredi saatlerini yıllık bazda raporlayarak bilgilerini güncel ve beceri ve yeteneklerini de her zaman iyi durumda tutuma taahhütlerini gösterirler. IIA’nın sürekli eğitime olan bağlılığı, iç denetim mesleğinin, tüm sertifikasyon sahiplerine, işverenlerine ve paydaşlara fayda sağlayacak objektif ve etik bir şekilde güvence ve anlayış sağlama konusundaki itibarının korunmasına yardımcı olur.