DUYURULAR

07.11.2012

Günümüz iç denetim mesleğinin kapsamını oluşturan Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol kavramlarının ve tümünün birbirleriyle olan ilişkilerinin değerlendirilmesi, bunun da ötesinde iç denetim faaliyetinin söz konusu kavramlarla ilişkisinin ve karşılıklı etkileşimlerinin özümsenmesi iç denetim mesleğini icra edenlerin en önemli sorumlulukları arasındadır.

 

Sayın Çetin Özbek tarafından kaleme alınan ve günümüz iç denetim mesleğini her yönüyle inceleyen, kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol kavramlarının içeriği ile uluslararası standartlara uygun bir iç denetim faaliyetinin sözkonusu kavramlar ışığında bir kurumda nasıl uygulanabileceğini ele alan ülkemizdeki ilk kaynak çalışma niteliği taşıyan kitap TİDE tarafından yayımlandı.

 

15 Bölüm ve yaklaşık 1080 sayfadan oluşan kaynak kitabın meslektaşlarımıza ihtiyaç duydukları kavram ve uygulama örneklerini sağlamasının yanı sıra TTK ile getirilen “Risklerin Erken Saptanması ve Yönetilmesi” komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin getirdiği önerilerin de geniş bir fikir vereceğini ümit ediyoruz.

Kitabın Fiyatı: 

TİDE üyeleri için, 75 TL + KDV (% 8)

TİDE üyesi olmayanlar için, 100 TL+ KDV (% 8)


İç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol Kitabı Tanıtım Dosyası...