DUYURULAR

02.05.2023

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun’un Farkındalık Ayı Mesajı

 
Meslek Ailemizin Değerli Paydaşları,
 
Değerli Bilim, İş ve Meslek İnsanları, Değerli Üyelerimiz, Sevgili Gençler,
 
Küresel meslek örgütümüz IIA tarafından, tüm dünyada mesleğin tanınması, tanıtılması, iç denetimin toplum, iş hayatı ve işletmeler için kurumsal işlevi ve katma değerinin anlatılması, anlaşılması amacıyla, MAYIS ayı tüm dünyada uluslararası iç denetim farkındalık ayı olarak ilan edilmiş ve dünya çapında iç denetim bilincini oluşturma çabalarına odaklanılacak bir ay olarak belirlenmiştir.
 
Meslek ailemiz için özel bir anlam taşıyan mayıs ayını bu yıl toplum olarak her alanda farkındalığımızın sınandığı bir ay olarak yaşıyoruz.
 
Cumhuriyet tarihimizin en fazla can kaybının yaşandığı, çok geniş bir bölgede hissedilen, milyonlarca yurttaşımızı etkileyen bir felaketin derin üzüntüsü ile denetimin ve liyakatin ne elzem konular olduğunun bir kez daha yaşayarak öğrendik.
 
Depremde hayatlarını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.
 
Kamuoyuyla paylaşılan bilgiler, yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde, denetimin toplum ve ilgili kurumlar nezdindeki algı farkı da çarpıcı biçimde ortaya çıktı. Yaşanan felaketin acı ve ölümcül bilançosu, denetimin önleyici ve değer yaratan işlevinin anlaşılması için denetim konusunda toplumsal farkındalığımızı da yeniden sorgulamamız gerektiğini gösteriyor.
 
Yaşanılanlar zamanla unutulanlar oluyorsa felaketleri tekrar yaşamak kaçınılmaz oluyor. Doğa yasalarına, doğal hayatın kurallarına aykırı hareket etmek insanlık için bedeli ağır felaketlere sebep oluyor. Unutmayalım ki, doğa hata ve ihmalleri, usulsüzlükleri, sorumsuzlukları asla affetmiyor.
 
Denetimin topluma ve kurumlara hayat veren amacının anlaşılması ve bu doğrultuda değer katması, denetim konusundaki bilgi eksikliği, algı farklılığı ve anlayış farklılıklarının giderilmesiyle mümkün olabilecek.
 
Ülkemizin ve mesleğimizin aydınlık geleceğine nefes olmak, ‘denetim yaşatır’ farkındalığını üniversite sıralarında başlatarak, ülke genelinde toplum ve kurumsal hayatta denetimin fayda ve değer sağlayan rolünü anlaşır kılmak için çalışmalıyız.
 
Meslek ailemizin paydaşları ile bilim ve aklın rehberliğinde, ortak aklın sinerjisi ve farkındalığın enerjisiyle, toplumsal ve kurumsal hayat için birlikte değer yaratmalıyız.
 
Ahlâk, akıl ve denetlenebilirliğe açıklık hayat üçgenimizdir.
 
Devlet kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, bilim ve meslek kurumları, bireyler olarak toplumun tüm aktörleri bilim ve aklın rehberliğinde toplumun her alanında ahlâklı ve denetlenebilir olmanın farkındalığıyla, sürdürülebilir hayat, birlikte gelecek mümkün...
 
Sevgi ve saygılarımla,
 
Ali Kâmil UZUN
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı
 
İstanbul, Mayıs 2023