DUYURULAR

27.11.2012

Sayın Üyemiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık 2012 Pazartesi günü saat 
18:30’ da Yıldızposta cad. Akın Sitesi 1.Blok No.6 Kat.5 D.10 Gayrettepe/İstanbul adresinde TİDE Ofis merkezinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 24 Aralık Pazartesi günü saat 19:00’ da Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde Point Barbaros Hotel'de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

· Açılış ve saygı duruşu,

· Başkanlık divanının oluşumu,

· TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,

· 2013 bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması

· Yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve onaylanması,

· Dilek ve Temenniler,

· Kapanış

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü