DUYURULAR

21.12.2012

Sayın Üyemiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin 17 Aralık 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştır. Toplantı 24 Aralık 2012  Pazartesi günü saat 19:00’ da Point Hotel Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
 

Gündem:

· Açılış ve saygı duruşu, 
· Başkanlık divanının oluşumu, 
· TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları, 
· 2013 bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması 
· Etik kurul yönetmeliği değişikliğinin görüşülmesi ve onaylanması, 
· Dilek ve Temenniler, 
· Kapanış

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı 
Özlem Aykaç İğdelipınar, CIA, CCSA