DUYURULAR

05.03.2024

ECIIA - DORA Anketi

 
Değerli Meslektaşlarımız,
 
ECIIA'nın Sigorta Komitesi, yeni Avrupa Birliği Dijital Operasyonel Dayanıklılık Yasası'nın (DORA) nasıl denetleneceğine ilişkin bir rapor hazırlamaktadır. Raporun kapsamı, finans sektöründe DORA'nın denetlenmesine ilişkin uygulamalı bilgi ve rehberlik sağlamaktır.
 
ECIIA, düzenleyeceği anket yoluyla finans sektörünün yeni düzenlemeye nasıl hazırlandığına ve şirketlerin dayanıklılık riskleriyle nasıl başa çıktığına dair faydalı görüşleri toplayacaktır.
 
Anket, finans sektörü için dijital operasyonel dayanıklılığa ilişkin 2022/2554 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünde (AB) belirtilen DORA ilkelerine ve Tüzük değişikliklerine dayanmaktadır.
 
15 Mart tarihine kadar ankete katılarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
 
* Bu ankete katılarak bilgilerinizin ECIIA'ya aktarılmasını kabul etmiş olmaktasınız. Toplanan bilgiler yalnızca araştırma amaçlıdır ve profesyonel profillerle kamuya açıklanmayacaktır, cevaplar anonimdir. ECIIA bu anketin sonuçlarını anonimleştirilmiş veya birleştirilmiş biçimde kamuoyu ile paylaşacaktır.
 
Saygılarımızla;
Türkiye İç Denetim Enstitüsü