DUYURULAR

25.12.2012

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Aralık 2012 Pazartesi günü saat 19:00’ da Point Hotel yapıldı.

Olağanüstü Genel Kurul'da açılış ve saygı duruşundan sonra başkanlık divanının oluşturuldu. TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Aykaç İğdelipınar ve TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ai Kamil Uzun'un konuşmalarından sonra çalışma komiteleri adına komite temsilcileri, komitelerinin 2012 yılında yaptığı çalışmaları ve 2013 yılında planladıkları çalışmaları ve bu çalışmalar için gerekli bütçeleri anlattılar. Daha sonra 2013 bütçesi görüşüldü ve oylanarak oy birliği ile kabul edildi. 

Daha snra Etik Kurul Yönetmeliği'nde planlanan değişiklikler görüşülüp, oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. 

Olağanüstü Genel Kurul'un dilek ve temenniler bölümünde katılımcıların dileklerini belirtmelerinden sonra Başkanlık Divanı genel kurulu kapattı.