DUYURULAR

22.04.2024

28. Olağan Genel Kurul Gerçekleştirildi

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’nin 28. Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Nisan Cuma akşamı, Nispetiye Mahallesi, Barbaros Bulvarı, No: 96 Çiftçi Towers Kule 1 Kat:2, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Garanti BBVA Genel Müdürlük ek binasında gerçekleştirildi. Genel Kurul’ da açılış ve saygı duruşundan sonra Başkanlık Divanı oluşturuldu. TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bahri Turgut ve Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kâmil Uzun’un konuşmalarından sonra aşağıdaki gündem maddeleri görüşüldü ve onaylandı.

  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir/Gider Durumu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının sunulması,
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
  • Etik Kurulu ve Yüksek Divan Kurulu raporlarının sunulması,
  • Tüzük ve Yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması,
  • “Tide Bellek” çalışmasının görüşülmesi ve oylanması.
Genel Kurul dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.
 
Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü