DUYURULAR

02.01.2013

Üniversite öğrencilerinin ‘’İÇ DENETİM’’ mesleğini tercih etmesini sağlayacak, mesleğin akademik gelişimini teşvik edecek, TİDE için uygulanabilir proje tasarımı amacını güden bu yarışma okullarındaki denetim kulüplerine üye üniversite öğrencilerine açık bir yarışmadır.

Yarışma Şartnamesi

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 5.000 TL

İkincilik Ödülü: 3.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL