DUYURULAR

15.03.2011

Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün, Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) ile birlikte gerçekleştirdiği 1. Kamu İç Denetim Konferansı "Kamu Yönetiminde Sürdürülebilirlik" ana temasıyla 11 Mart 2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. "Kamuda İç Denetimin Fonksiyonel Bağımsızlığı ve Denetim Komiteleri" ile "İç Denetimde Kalitenin Güvence Altına Alınması" konulu panellerin yer aldığı, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve iç denetçilerinden 400'ün üzerinde katılımcının olduğu konferansta kamu ve özel sektörden konuşmacılar tecrübelerini paylaştı.

Konferans sunumları için tıklayınız