DUYURULAR

25.01.2013

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği, Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği, Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği ve Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği 25 Ocak 2013 tarih 28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğlere Mevzuat Envanteri linki aracılığıyla ulaşılabilir.

Saygılarımızla.