DUYURULAR

08.03.2013

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneğinin 18. Olağan Genel Kurulu'nun ilk toplantısı 22 Mart 2013 Cuma günü, Yıldızposta cad. Akın Sitesi 1. Blok No.6 Kat.5 D.10 Gayrettepe/İstanbul adresinde bulunan Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Merkezi' nde saat 11:00' de, çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 10:00’da Yıldız Posta Cad. No.29 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Point Hotel Barbaros’ ta aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem

1) Açılış ve saygı duruşu,

2) Başkanlık divanının oluşumu,

3) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları

4) Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporlarının sunulması,

5) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun ibrası,

6) Yönetmeliklerin görüşülmesi ve onaylanması,

7) Dilek ve temenniler

8) Kapanış.

Derneğimiz Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı

Özlem Aykaç İğdelipınar, CIA, CCSA