DUYURULAR

01.05.2013

"KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler" kitapçığı İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) tarafından yayımlandı.

Kitapçığının temel amacı; KOBİ'lerde iç denetime duyulan ihtiyacın ortaya konulması, iç denetimin tanıtılması ve iç denetim konusunda meslek mensuplarının farkındalığının arttırılmasıdır.

“KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler” kitapçığı, İSMMMO saymanı Sayın Erol Demirel, İSMMMO İç Denetim Komite Başkanı Sayın Cumhur Karatepe, İSMMMO İç Denetim Komite Üyeleri, TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Ali Kamil Uzun ile İSMMMO Akademi ve TİDE Mesleki Gelişim Akademisi eğitmeni Sayın Meral SAFSOY’un ortak çalışması ile hazırlanmıştır.

Kitaçığa aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YAYINLAR/kitaplar/ic%20denetim.pdf