DUYURULAR

21.08.2013

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun uygulama sürecine katkı sağlama amacıyla, kanunun kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetime ilişkin düzenlemeleri ve etkilerini değerlendirmek üzere Enstitümüz Mesleki Düzenlemeler Komitesi tarafından hazırlanan "Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim ve Denetim Uygulamaları Hakkında Görüş ve Öneriler" raporumuzu takdim etmek üzere 20 Ağustos 2013 Salı günü T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İsmail Yücel ziyaret edilerek, konuya ilişkin görüş ve önerilerimiz sunulmuştur.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak gerçekleştirdiğimiz ziyarete Enstitü Başkanımız Özlem İğdelipınar ile birlikte Mesleki Düzenlemeler Komitemiz üyeleri; Ali Kamil Uzun, Ramazan Macan, İlker Açıkalın ve Serhat Yıldırım katılmışlardır. Ziyaret sırasında, Enstitümüzün faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, hazırlanan raporumuz görüşülmüş ve  rapor konumuz ile ilgili uluslararası düzenlemeler ve iyi uygulama örnekleri hakkında inceleme çalışmalarımızın sonuçları paylaşılmıştır.

Müsteşar Yardımcısı Sayın İsmail Yücel, Enstitümüz faaliyetleri ve yeni TTK ile ilgili çalışmalarımız hakkında memnuniyetini ifade ederek, yeni kanun ile iş hayatımız ve şirketlerimiz için kurumsal yönetimin önemi ve iç denetimin işlevinin önem kazandığını, mesleki uzmanlığımız ile ilgili düzenleme ve uygulama sürecine katkı sunmamız ve işbirliği için beklentilerini paylaşmıştır.