DUYURULAR

27.03.2011

Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün 16. Olağan Genel Kurul'u 26 Mart 2011 Cumartesi günü Point Otel'de gerçekleştirildi. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Aykaç İğdelipınar ve konukların konuşmalarından sonra Yönetim Kurulu 2010 yılı Faaliyet Raporu, Gelir/Gider Durumu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporları sunuldu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun 2010 yılı faaliyetleri oybirliği ile ibra edildi, Tüzük değişikliği ile yeni hazırlanan Bütçe, Muhasebe, Gider ve Alım Satım Yönetmeliği ve Etik Kurul Yönetmeliği oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul dilek ve temennileri içeren konuşmalardan sonra sona erdi.