DUYURULAR

14.01.2014

Denetçinin ve risk yönetimiyle ilgili diğer bireylerin denetim komitelerine ve üst yönetime güvence sağlama ve danışmanlık konularında kendilerini kanıtlamaları için tasarlanmıştır. Organizasyonlardaki risk yönetimi ve yönetişim sürecinin yerindeliği ve verimliliği üzerine odaklanmaktadır.

Hangi sertifikayı seçerseniz seçin, aldığınız her IIA sertifikası sizin kariyerinize ve iç denetim mesleğine adanmışlığınızı göstermektedir.

CRMA Sınav İçeriği;

CRMA sınavı, iç denetim profesyonellerine uygun güvence ve danışmanlık rollerinin yanı sıra adayın yönetişim ve risk yönetimi güvencesi konularında bilgisini test eder.

CRMA sertifikasına sahip olabilmek için adaylardan, CRMA sınavını geçmelerine ilave olarak CIA sınavının 1.bölümünü de geçmiş olmaları şartı aranır. CRMA sınavı yalnızca İngilizce olarak düzenlenmektedir.

CRMA sınavı aşağıda verilen 4 ana konuyu kapsayan 100 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

• Risk yönetimine ilişkin olarak yönetişim

• Risk yönetimi süreci prensipleri

• İç denetçinin güvence rolü

• İç denetçinin danışman rolü

Sınav süresi 2 saattir. IIA sınav konuları ve/veya formatında değişiklikler yapabilir.