DUYURULAR

23.03.2014

Değerli Üyelerimiz, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin 21 Mart 2014 tarihli 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı yeterli sayı sağlanamadığı 
için yapılamamıştır. 

Toplantı 29 Mart 2014 Cumartesi 09:00 – 12:00 saatleri arasında Point Barbaros Hotel , Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde
aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.


 

Gündem

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Başkanlık divanının oluşumu,
 3. TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporlarının sunulması,
 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun ibrası,
 6. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi,
 7. Dilek ve temenniler
 8. Kapanış.

Derneğimiz Tüzüğünün 17. maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.
2013 yılı bağımsız denetim raporlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

Yönetim Organlarına aday olmak isteyen üyelerimiz için yapmış olduğumuz duyuruya geridönüşte bulunan ve Aday Gösterme
Komitesinin belirlediği kriterlere gore değerlendirilerek, Genel Kurul’un onayına sunulan aday listesi ilişiktedir.

Yeni Dönemde TİDE ve meslek adına katkıda bulunmak için gönüllü olan tüm meslekdaşlarımıza üyelerimiz adına teşekkür eder,
yeni dönemin hayırlı olmasını dileriz.

 

 

 1. 2013 Yılı TIDE İktisadi İşletme Bağımsız Denetim Raporu
 2. 2013 Yılı TIDE Dernek Bağımsız Denetim Raporu
 3. TIDE Aralık 2013 Bütçe Fiili

   Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü 

TİDE 2014-15 YÖNETİM ORGANLARI ADAYLARI (Alfabetik Sıralama)

 

 

Yönetim Kurulu - Asıl

 

Denetleme Kurulu - Asıl

 

Etik  Kurulu - Asıl

 

1

Bülent Yurdalan

 

1

Cihan Vahdettin Özsönmez

 

1

Alp Buluç

 

2

Erkan Doğan

 

2

Ethem Yenigün

 

2

Bülent Bozdoğan

 

3

Gürdoğan Yurtsever

 

3

Humral Tan

 

3

Gökhan Gökçeoğlu

 

4

İbrahim Murat Çağlar

 

Denetleme Kurulu - Yedek

 

4

Halil İbrahim Ayaşlı

 

5

Menteş Albayrak

 

1

Mustafa Tevfik Kartal

 

5

Nil Akan Palacios

 

6

Mustafa Kemal Tapkan

 

2

Nurdan Ekmen Akbalık

 

Etik  Kurulu - Yedek

 

7

Nuran Cömert

 

3

Özen Tuba Özdemir

 

1

Ahmet Murathan Bayrı

 

Yönetim Kurulu - Yedek

 

 

 

 

2

Cumhur Karatepe

 

1

Erhan Fatih Anlar

 

 

 

 

3

Rasim Hacıoğlu

 

2

Okan Gün

 

 

 

 

4

Sevilay Sena Safsoy

 

3

Onur Türkeli

 

 

 

 

5

Zafer Rasim Sever

 

4

Ömer Arıkan

 

 

 

 

 

 

 

5

Özge Aşçıoğlu

 

 

 

 

 

 

 

6

Ramazan Macan

 

 

 

 

 

 

 

7

Uluhan Kumru