DUYURULAR

20.06.2014

Çalışma Komiteleri Toplantısı Geniş Katılımla Gerçekleştirildi

Enstitümüz, mesleğin profesyonellerinin yetkinlikleri, finans ve reel sektör şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal yönetim kalitesi ve mesleğin akademik gelişimi için faaliyetlerde bulunuyor. Söz konusu faaliyetleri bünyesinde yer alan Çalışma Komiteleri vasıtasıyla yürütüyor. Gönüllü katılımcılık esasıyla faaliyet gösteren komitelerde üyelerimiz görev alıyor. Her yıl tüm üyelerimize çağrı yapılarak talepleri alınıyor ve kendi tercihleri ile Enstitümüz ihtiyaçları dikkate alınarak Çalışma Komiteleri oluşturuluyor. Komite kendi içinden bir başkan seçiyor. Komitenin büyüklüğüne göre alt çalışma grupları oluşturuluyor. Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün (TİDE) üretim merkezi olan çalışma komitelerinde mesleğimize katkı sağlayan bir çok proje yürütülüyor ve çalışma gerçekleştiriliyor.

Her çalışma komitesi Yönetim Kurulu üyelerinden birinin sorumluluğunda görev yapıyor. İlgili yönetim kurulu üyesi tarafından çalışma komitelerinin çalışmaları Yönetim Kurulu gündemine getirilerek, komitelerin koordinasyonlu ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün amaçlarına uygun faaliyette bulunmaları sağlanıyor.

Enstitümüzde faaliyette bulunan Standartlar ve Kalite Güvence, Sertifikasyon, Yayın, Kongre, Akademik İlişkiler, Mesleki Düzenlemeler ve Kurumsal İletişim Komiteleri’nde görev almak isteyen meslektaşlarımızın talepleri alınarak 2014-2015 dönemi Çalışma Komiteleri oluşturuldu. Çalışma Komiteleri’nin ilk toplantısı ise 14 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Balmumcu’da bulunan Point Otel’de gerçekleştirildi. Geniş katılımla ve başarıyla gerçekleştirilen toplantıda TİDE Başkanı Gürdoğan Yurtsever tarafından çalışma komitelerinin yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verildi. Daha sonra çalışma komitelerinin başkanları tarafından komitelerin tanıtımları yapıldı. Toplantı sonrasında ise çalışma komiteleri kendi toplantılarını yaparak çalışmalarına başladı.