DUYURULAR

26.06.2014

Uluslararası değişim programı kapsamında, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu denetçiliği ve mali suçlarla mücadele konularında uluslararası deneyim paylaşımında bulunmak üzere Afganistan Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün işbirliğinde ülkemizde bulunan ve çeşitli kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapan Afganistan heyeti 25 Haziran 2014 tarihinde Enstitümüzü ziyaret etti.

Afganistan Ekonomi ve Devlet Bakanlığı, Yüksek Denetçilik Ofisi, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Kurulu, Başsavcılık, Sosyal Kalkınma Derneği, Bağımsız İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kadın Örgütü, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 15 kişilik heyete, Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever tarafından TİDE’nin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kamu yönetiminde yolsuzluğun önlenmesi, şeffalık ve hesap verilebilirliğin sağlanması bakımından öncelikle kurumların iç mekanizmalarının sağlıklı oluşturulmasının gerekli olduğunu, yalnızca kamu denetimi ile yolsuzluğun önlenemeyeceğini, bu nedenle kamu kurumlarının iç kontrol, iç denetim ve kurumsal yönetim mekanizmalarını etkin işletecek düzenlemeler yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Yurtsever, bu noktada en önemli rol ve sorumluluğun iç denetime düştüğünü, bağımsız, objektif ve standartlara göre yürütülen iç denetim faaliyetinin kurumların iç mekanizmalarını güçlendirerek, risklerden koruyacağını belirtti.

Afganistan heyetine, Türkiye’deki iç denetim uygulamaları, yolsuzluğun önlenmesi bakımından iç denetimin önemi ve bu konuda yapılması gerekenler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı ve bilgi paylaşımında bulunuldu.