DUYURULAR

19.12.2014

Değerli Üyelerimiz,
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin  17 Aralık 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul  Toplantısı  yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştır. Toplantı  25 Aralık   2014  Perşembe saat 19:00’ da Point Barbaros Hotel , Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
 

Gündem:
 
a)      Açılış ve saygı duruşu,

b)      Başkanlık divanının oluşumu,

c)      TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,

d)     2015 bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması

e)      Dilek ve Temenniler

f)       Kapanış

 
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.  


2015 Bütçesi için tıklayınız.

 
 Saygılarımızla,
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu