DUYURULAR

11.03.2015

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Gürdoğan Yurtsever, 3 Mart 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı İbrahim Hakkı Polat'ı ziyaret etti. TİDE'nin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Yurtsever, TİDE Mesleki Düzenlemeler Komitesi tarafından hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Mevzuatı Kapsamındaki Yükümlülüklere Uyum Bakımından İç Denetim Faaliyetinden Daha Etkili Yararlanılmasına Yönelik Görüş ve Öneriler" adındaki raporu Sayın Polat'a teslim etti.

Ülkemizin mali istihbarat birimi olarak faaliyet görsteren MASAK’ın Başkanı İbrahim Hakkı Polat, hazırlanan rapordan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İç denetimin tüm kurumlar için önemli bir faaliyet olduğunu, yaptıkları düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklere uyum bakımından iç denetimden daha etkili yararlanmak istediklerini, raporun bu açıdan kendilerine çok faydalı olacağını, önerileri kapsamlı olarak değerlendireceklerini, böyle bir raporun hazırlanmasını çok önemsediğini, TİDE ile bundan sonra da işbirlikleri geliştirebileceklerini" belirtti ve raporun hazırlanmasında emeği geçen TİDE yöneticileri ve üyelerine teşekkür etti.