DUYURULAR

24.03.2015

Değerli Üyelerimiz,
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin  23 Mart 2015  tarihli 20. Olağan Genel Kurul  ilk toplantısı  yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Toplantı  31 Mart  2015  Salı 19:00’ da Point Barbaros Hotel , Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
 

Gündem
1)      Açılış ve saygı duruşu,
2)      Başkanlık divanının oluşumu,
3)      TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
4)      Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporlarının sunulması,
5)      Tüzük ve  yönetmelik değişikliklerinin  görüşülmesi ve onaylanması,
6)      Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun ibrası,
7)      Dilek ve temenniler,
8)      Kapanış.

 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.  
 
2014 yılı Bağımsız Denetçi raporlarına ve 2014 Bütçe Fiiline aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.  
 
1.       2014 yılı TİDE İktisadi İşletmesi  Bağımsız Denetçi Raporu

2.       2014 yılı TİDE Dernek Bağımsız Denetçi Raporu

3.       TİDE 2014 Bütçe Fiili


Saygılarımızla,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği