DUYURULAR

27.11.2015

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 18:30’ da Yıldızposta cad. Akın Sitesi 1.Blok No.6 Kat.5 D.10 Gayrettepe/İstanbul adresinde TİDE Ofis merkezinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 22 Aralık 2015 Salı günü saat 19:00’ da Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde Point Barbaros Hotel'de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

a) Açılış ve saygı duruşu

b) Başkanlık divanının oluşumu

c) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,

d) 2016 bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,

e) “TİDE Kurumsal Etik Kuralları” nın oylanması ve “TİDE Etik Kurul” Yönetmeliği değişikliklerinin oylanması ile bu yönetmelikler gereği;

Bilgi Güvenliği, Gizli Belgelerin Korunması ve Yönetimi Politikası

Hediye Alıp Verme Politikası

Çıkar Çatışması Yaratabilecek İşler ve Başka Yerde Çalışma Yasakları

Medya İle İlişkiler Politikası

TİDE Varlıklarının Korunması Politikası

oluşturulması için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi,

f) Dilek ve temenniler,

g) Kapanış

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu