DUYURULAR

15.12.2015

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin 14 Aralık 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştır. Toplantı 22 Aralık 2015 Salı saat 19:00’ da Point Hotel Barbaros, Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

a) Açılış ve saygı duruşu

b) Başkanlık divanının oluşumu

c) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,

d) 2016 bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,

e) “TİDE Kurumsal Etik Kuralları” nın oylanması ve “TİDE Etik Kurul” Yönetmeliği değişikliklerinin oylanması ile bu yönetmelikler gereği;

    ** Bilgi Güvenliği, Gizli Belgelerin Korunması ve Yönetimi Politikası

    ** Hediye Alıp Verme Politikası

    ** Çıkar Çatışması Yaratabilecek İşler ve Başka Yerde Çalışma Yasakları

    ** Medya İle İlişkiler Politikası

    ** TİDE Varlıklarının Korunması Politikası

oluşturulması için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi,

f) Dilek ve temenniler,

g) Kapanış

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

2016 bütçesi için tıklayınız.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Etik Kurul Yönetmeliği için tıklayınız.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Kurumsal Etik Kurallar’ı için tıklayınız.
 

Saygılarımızla,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu