DUYURULAR

21.03.2016

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin 18 Mart 2016 tarihli 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştır. Toplantı 26 Mart 2016 Cumartesi 09:00 – 12:00 saatleri arasında Point Barbaros Hotel , Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem

a)      Açılış ve Saygı Duruşu,

b)      Başkanlık divanının oluşumu,

c)      TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,

d)     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir/Gider Durumu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının sunulması,

e)      Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun ibrası,

f)       Taşınmaz mallar alınması ve satın alınan taşınmazlar üzerinde aynî haklar tesis edilmesi (üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis etmek, irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek) ve tesis edilen   ayni hakların fek edilmesi konularında Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesinin oylanmasına,

g)      Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi,

h)      Dilek ve Temenniler,

i)        Kapanış

Derneğimiz Tüzüğünün 17. maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

2015 yılı bağımsız denetim raporlarına ve Tüzüğümüz gereği Aday Gösterme Komitesi tarafından belirlenen TİDE Organları aday listesini aşağıda bulabilirsiniz.
 
1- 2015 Yılı TIDE İktisadi İşletme Bağımsız Denetim Raporu
2- 2015 Yılı TIDE Dernek Bağımsız Denetim Raporu
3- TIDE Aralık 2015 Bütçe Fiili
4- TIDE 2015 Faaliyet Raporu
 

Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu

Tide Organları Aday Listesi

Yönetim Kurulu - Asıl

 

Denetleme Kurulu - Asıl

 

Etik  Kurulu - Asıl

 

1

Menteş Albayrak

 

1

Nurdan Ekmen Akbalık

 

1

Bülent Bozdoğan

 

2

İbrahim Murat Çağlar

 

2

Cumhur Karatepe

 

2

Prof.Dr. Nuran Cömert

 

3

Mustafa Kemal Tapkan

 

3

Sevilay Sena Yığın

 

3

Cihan Vahdettin Özsönmez

 

4

 Bülent Yurdalan

 

Denetleme Kurulu - Yedek

 

4

Humral Tan

 

5

Prof.Dr. Nur İrem Nuhoğlu

 

1

Serdar Alpay

 

5

Halil İbrahim Ayaşlı

 

6

Okan Gün

 

2

Özen Tuba Özdemir

 

Etik  Kurulu - Yedek

 

7

Stefano Perazzini

 

3

Buket Çınar

 

1

Umut Hisarlıoğlu

 

Yönetim Kurulu - Yedek

 

 

 

 

2

Cemil Özkan

 

1

Uluhan Kumru

 

 

 

 

3

Meltem Tümerdem

 

2

Erhan Fatih Anlar

 

 

 

 

4

Diğdem Tümtürk Güner

 

3

Ethem Yenigün

 

 

 

 

5

Mustafa Tevfik Kartal

 

4

Pelin Pehlivan

 

 

 

 

 

 

 

5

Tolga Usluer

 

 

 

 

 

 

 

6

İbrahim Huyugüzel

 

 

 

 

 

 

 

7

Mustafa Sönmez