DUYURULAR

14.04.2016

Değerli Üyelerimiz,

Kamu Kuruluşlarında Bağımsız Denetim Komiteleri ve Düzenleyici Mevzuatın Bulunmadığı Hallerde Kamu Sektörü Denetimi İçin Politika Tayini dokümanlarına Enstitümüz web sitesinde yer alan http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=IIAGuidance bağlantısından Türkçe olarak , IIA web sitesinde ise https://global.theiia.org/standards-guidance/leading-practices/Pages/Public-Sector.aspx bağlantısından İngilizce ve Türkçe olarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü