DUYURULAR

26.04.2016

Değerli Üyelerimiz,
 
Kamu Sektöründe Organizasyonel Yönetişim Değerlendirilmesi  başlıklı Uygulama Rehberine Enstitümüz web sitesinde yer alan  http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=UygulamaRehberleri   bağlantısından Türkçe olarak , IIA web sitesinde ise  https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Assessing-Organizational-Governance-in-the-Public-Sector.aspx    bağlantısından İngilizce ve Türkçe olarak ulaşabilirsiniz.
 
 
Saygılarımızla, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü