DUYURULAR

26.04.2016

Değerli Üyelerimiz,
 
Uygulama Rehberleri ve Önerileri tek bir dosyada bir araya getirilmiştir. Söz konusu dokümana Enstitümüz web sitesinde http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=UygulamaRehberveOnerileri  bağlantısından ve IIA web sitesinde  
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx bağlantısından ulaşabilirsiniz.
 
Saygılarımızla, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü