DUYURULAR

13.05.2016

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) işbirliği ile 6 Mayıs'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Akademik Forum 2016, iş dünyası ve akademik çevreleri bir araya getirdi. Uluslararası Forum’da mesleki ve akademik inovasyon masaya yatırıldı.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), iş dünyasının akademik dünya ile mesleki bağını güçlendirmek, karşılıklı işbirliğinin kapsamını ve yönünü tayin etmek amacıyla iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Akademik Forum'un 4'üncüsünü "Mesleki ve Akademik İnovasyon" konseptiyle 6 Mayıs 2016 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Forum'da Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Ayşegül Toker, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, IIA Global Akademik İlişkiler Komitesi Üyesi Prof. Dr. İrem Nuhoğlu, ACCA Eğitim Bölümü Başkanı Dr. Afra Sajjad, TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Menteş Albayrak, MÖDAV Başkanı Prof. Dr. Beyhan Marşap ve TİDE Onursal Başkanı ve Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı Ali Kamil Uzun'un açılış konuşmalarının ardından Teksas Üniversitesi McCombs İşletme Okulu’ndan Prof. Dr. Steve Goodson, “Denetçiler Gibi Davranmayı Bırakın!” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Denetimin insani yönünü keşfetmek
Goodson sununumda, denetçilerin organizasyona değer yaratmak ve risk bazlı değerlendirme yapmak için varolduklarını belirterek, iç denetçilerin bu görevlerini yerine getirirken denetledikleri kişilere karşı katı ve gizli olmaları yerine dengeli, makul ve destek veren bir yaklaşım sergilemelerinin organizasyona gerçek anlamda değer katacağını vurguladı. İletişimin bu bakımdan anahtar kavram olduğunun altını çizen Goodson, denetçinin tarz ve yaklaşımının büyük önem taşıdığını, çünkü denetim fonksiyonunun mekanik değil, şirketin çeşitli yönetim kademelerindeki insanlarla süreklilik arz eden dinamik bir süreç olduğunu ifade etti. Goodson, bu sürece hız vermek ve verim elde etmek için empatiye dayalı bir iletişim geliştirmenin en sağlıklı yol olacağını belirtti.   

İç denetçinin organizasyon içinde faaliyet gösteren herkesle iletişiminin güçlü olması gerektiğini ifade eden Goodson, CFO ve farklı departmanlarla sürekli işbirliği içinde çalışması, partnerlik ruhu geliştirmesi, bütçe ve IT planlama süreçlerinde yer alması, masa başında çalışmayan, problem bulmaya değil problem çözmeye odaklı bir misyona sahip olmasının önemini vurguladı. Goodson, yönetimden rol çalmayan, karar verici davranmayan ve teknik jargonlardan olabildiğince uzak durarak açık ve net ifadelerle rapor hazırlamanın da iç denetçilerin özen göstermeleri gereken konular olduğunu belirtti. 

Anahtar kavram kuruma değer katmak
Uluslararası Akademik Forum 2016'nın key notunda IIA ve ECIIA Eski Başkanı, Antwerp Yönetim Okulu'ndan Prof. Dr. Jean Pierre Garitte, sunumunda, Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi IPPF’te iç denetçilerin kurumlarının partneri olarak tanımlandığını, ancak birçok CEO’nun iç denetçileri partner olarak görmediğini belirtti. Dış denetçilerin ise raporlarında kurumlara çeşitli tavsiyelerde bulunduğunu, teorik olarak iyi gözüken bu tavsiyelerin, işin niteliği tam anlamıyla kavranmamışsa yöneticiler nezdinde bir anlam taşımadığını ifade eden Garitte, şirketlerde gerek iç denetim gerekse dış denetimin giderek yük olarak algılandığına dikkat çekti. Garitte, acil durumlarda ya da kriz zamanlarında CEO’ların iç denetçilere çağrı yapmadığını belirterek, oysa iç denetçilerden yararlanmak için en elverişli zamanların kriz dönemleri olduğunu kaydetti.

Üst yönetim nezdinde son 10 yılda risk yöneticilerinin tercih edildiğini belirten Garitte, iç denetimin alan kaybı yaşadığını, bu durumu tersine çevirmek ya da olumlu bir düzeye taşımak için iç denetimde inovasyonun önemine vurgu yaptı. Garitte, yenilikçi olmak için iç denetçilerin danışmanlık, müşavirlik rollerini hatırlamaları ve bunu öne çıkarmaları gerektiğini vurguladı. Buna bağlı olarak iç denetçinin faaliyet gösterdiği sektörü çok iyi tanıması gerektiğini ifade eden Garitte, kurumlara gerçek anlamda değer yaratmak için risk haritasının uzantısı olarak güvence haritası da sunmanın önemini vurguladı. Garitte, ancak bu inovatif  yaklaşımla iç denetçilerin şirketlerde öncü rol oynayabileceğini belirtti.

Üniversiteler ile işbirliği
"Akademik Forum: Akademik Eğitim ve Araştırma Metodolojilerinde Fütüristik Yaklaşımlar" başlıklı ilk forumda İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Göksel Yücel, Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuran Cömert, Teksas Üniversitesi'nden Prof. Steve Goodson, Antwerp Yönetim Okulu'ndan Prof. Dr. Jean Pierre Garitte ve Bölgesel Gelişim İçin İç Denetim Ajansı Başkanı İuliana Panaitescu Anastasia Cristina görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Bilim ve teknolojilerin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilik üretmesinin inovasyon olduğunu kaydeden Nuran Cömert, fikir, kavram ve eylemin somut çıktısının pazarlanabilir, yarar sağlayan ürün olduğunu belirtti. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için üniversitelerin artık eğitimin ötesine geçerek, şirketlerle işbirliği içinde Ar-Ge üreten merkezler konumuna dönüştüğünü söyleyen Cömert, bu konuda Türkiye’deki üniversitelerin çok daha atak davranması ve işbirliklerini geliştirici bir rol oynamaları gerektiğini belirtti. Teksas Üniversitesi’nde bu konuda 17 farklı grupta öğrencilere özel staj imkanları sunduklarını ifade eden Steve Goodson ise, öğrencilerin denetim süreçlerini yerinde gördüklerini ve bizzat denetim faaliyetleri gerçekleştirerek teori ile pratik farkını deneyimlediklerini belirtti. Goodson, risk değerlendirmesi yapan, şirketleri etik olarak değerlendiren öğrencilerin deneyimlerini diğer öğrencilerle paylaştıklarını ifade ederek, bu uygulamanın akademik düzeyde model olabilecek bir ilk olduğunu paylaştı.

Denetim alanında Romanya özel sektörünün uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu olarak çalıştığını, kamu sektöründe ise yasalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini dile getiren Anastasia Cristina, iç denetimin bir kültür olduğuna değinerek, özellikle kamu sektöründe henüz bu kültürün yerleşmediğini belirtti. Cristina, üniversite düzeyinde ise gençlerin uluslararası standartlara uygun bir programla eğitim aldıklarını ifade ederek, olumlu anlamda değişimin süreç içinde gerçekleşeceğini belirtti. Jean Pierre Garitte ise iç denetim uzmanının risk yönetimini iyi kavramış olması gerektiğini dile getirerek, bu konuda üniversite programlarında yetersizlikler olduğunu söyledi. Geleceğin denetçilerini iş dünyasına kazandırmak için üniversitelerin vaka çalışmaları yapmaları ve öğrencileri sahaya çıkararak şirket ortamlarıyla buluşturmaları gerektiğini kaydeden Garitte, şirketlerin de staj yapmaya gelen öğrencilere fırsat tanımaları, öğrenciyi geliştirmeyen basit işlere koşturmak yerine doğrudan iş süreçlerinin içine almalarının önemini vurguladı. Garitte, bazı öğrencilerin, deneyimli iç denetçilerin akıl edemediği olguları ortaya çıkardıklarına tanık olduğunu, yaratıcılığın önünü açmak gençlerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

İnovasyona teknoloji yön veriyor
"Mesleki İnovasyon: Yeni Nesil İş Dünyasında Mesleki Etkileşim" başlıklı ikinci forumda ise TİDE Kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun, Deloitte Türkiye Başkanı Hüseyin Gürer, EY Türkiye Başkanı Mustafa Çamlıca, KPMG Türkiye Başkanı Ferruh Tunç, PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, mesleki bilgi ve tecrübelerini katılımcılara aktardı. Dijital teknojide yaşanan değişim ve dönüşümün denetim alanını belirleyen en önemli faktör olduğunu ifade eden Hüseyin Gürer, veri analitiğinin giderek önem kazandığını, veri analitiği olmadan şirketlere kalıcı ve yapıcı hizmet sunmanın imkansız olduğunu kaydetti. Gürer, bunun için teknoloji eğitiminin mutlaka verilmesi gerektiğini ifade etti. İç denetçiler olarak temelde öz sermayeyi saydıklarını dile getiren Mustafa Çamlıca, öz sermaye üzerinden inovatif denetim yapılamayacağını, mali bilanço kadar çevreyi ve toplumsal faydayı hesaba katan yeni bir raporlama sistemine geçildiği takdirde inovasyondan söz etmenin anlamlı olacağını belirtti.  Modern anlamda denetim mesleğinin farklı sermaye gruplarının bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını ifade eden Çamlıca, günümüzde ise en önemli paydaşın tüketici/toplum olduğunu belirterek, denetimde inovasyon için çevre ve toplumsal faydanın raporlamaya girmesi gerektiğinin altını çizdi.

Globalizasyonla sermayenin uluslararası nitelik kazandığını ve yatırımcı profilinin değiştiğini ifade eden Ferruh Tunç, hissedarların ellerinde hisse tutma süresinin dramatik şekilde değiştiğini, buna bağlı olarak şirketlerin hareketli yatırımcıya doğru hassaslaştığını belirtti. İşletmelerin stratejik planlarının artık üç yılı geçmediğini söyleyen Tunç, iç denetimin yapısı gereği bu tarza uyum sağlamasının mümkün olmadığını, inovasyonun bu bakımdan anlamlı olduğunu ve sürece uyum sağlayacak yeniliklerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Tunç, inovasyonun farklı bakabilmek olduğunu dile getirerek, teknolojinin ise yapılan işin doğasını değiştirecek kadar imkan sunduğunu belirtti. Haluk Yalçın ise büyük resme bakıldığında demografi ve sosyal değişim, ekonomik gücün Asya’ya dönüşü, hızlı şehirleşme ve ortaya çıkan şehir devletleri, iklim değişikliği ve kaynakların kısıtlılığı olgularının söz konusu olduğunu ve teknolojinin tüm bu faktörleri diyagonal olarak kestiğini kaydetti. 1980’li yıllardan bu yana iç denetim mesleğinde teknolojik olarak 10 metedolojik değişime tanıklık ettiğini söyleyen Yalçın, bu gelişimin dünyada ve Türkiye’de mesleğe ciddi katkılar sağladığını ifade etti. İnovasyonun önemli olduğunu, ancak muhasebe kayıtlarının doğruluğunun inovasyondan daha önemli olduğunu belirten Yalçın, kayıtlar gerçek olmadığında gelecek kuşaklara doğru değerlerin bırakılamayacağını dile getirdi. Yalçın, denetimde regülasyon ve etiğin uygulanıp uygulanmadığı konusunun son derece büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uluslararası Akademik Forum 2016, IIA Global Akademik İlişkiler Komitesi Üyesi Prof. Dr. İrem Nuhoğlu'nun değerlendirme konuşmasıyla tamamlandı. Nuhoğlu, iş dünyası ile akademik çevreler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bu işbirliğinin süreklilik arz etmesinin 
önemine vurgu yaptı. 

Prof. Dr. Steve Goodson sunumu için tıklayınız

Prof. Dr. Jean Pierre Garitte sunumu için tıklayınız

Dr. İuliana Panaitescu sunumu için tıklayınız