DUYURULAR

18.08.2016

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GÜVENCESİ "İÇ DENETİM"

Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik kavramını çok yaygın bir biçimde kullanmaya ve duymaya başladık. Özellikle de global düzeyde yaşanan ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar nedeni ile sürdürülebilirlik, iş dünyasının, tüm aktörlerinin ilgisini çeken bir kavram haline gelmiştir. Şirketlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutların, kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bunun için de şirketler sürdürülebilirlik stratejileri ve politikaları oluşturmaya ve bu çalışmaları da paydaşlarıyla paylaşmak amacıyla sürdürülebilirlik raporları yayımlamaya başlamışlardır. Şirketlerde gerçekleştirilen bu çalışmalar iç denetim birimine yeni yükümlülükler getirmekte, buna karşın çok çeşitli fırsatlar da sunmaktadır. Bu çalışmada kurumsal sürdürülebilirlikte iç denetim birimi çalışanlarının rol ve sorumlulukları ele alınmıştır. Çalışmamızın araştırma kısmında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne tabi olan şirketlere yönelik iki anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışmalarıyla, Uluslararası İç Denetim Standartları Çerçevesi’nde yapılan iç denetim faaliyetinin kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarına katkısını ölçmek amaçlanmıştır. İki anket çalışmasından elde edilen veriler karşılaştırılarak, standartlara uygunluk arttıkça kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarına yapılan katkıda anlamlı bir değişim olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Uluslararası İç Denetim Standartları’na uygunluk arttıkça kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi puanının anlamlı oranda arttığı ortaya çıkmıştır.