DUYURULAR

20.09.2016

Değerli Üyelerimiz,
 
Uygulama Önerisi 2500 ve Uygulama Önerisi 2600 ‘ e Enstitümüz web sitesinde yer http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=UygulamaOnerileriUyebağlantısından Türkçe olarak ulaşabilirsiniz.
 
Revize edilmiş  Uygulama Rehber ve Önerilerine (tek dosya) Enstitümüz web sitesinde http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=UygulamaRehberveOnerileri  bağlantısından ve IIA web sitesinde https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx  bağlantısından ulaşabilirsiniz.
 
Saygılarımızla, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü