DUYURULAR

30.09.2016

Değerli Üyelerimiz,

GTAG 3 - Sürekli Denetim: Sürekli Güvence Sağlamak için Sürekli Denetimin ve İzleme Faaliyetlerinin Koordine Edilmesi uygulama rehberi Enstitümüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. 
Yeni Uygulama Rehberi, Enstitümüz web sitesinde yer alan http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=UygulamaRehberleri bağlantısında yayınlanmış olup söz konusu rehberlere hem Türkçe hem İngilizce olarak IIA web sitesinde yer alan https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Practice-Guides.aspx bağlantısından da ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü