DUYURULAR

18.10.2016

‘ İş Sürekliliği Yönetimi ’ başlıklı uygulama rehberi  Enstitümüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.
Uygulama Rehberi, Enstitümüz web sitesinde yer alan https://www.tide.org.tr/page/369/Tamamlayici-Rehber bağlantısında yayınlanmış olup söz konusu rehberlere hem Türkçe hem İngilizce olarak IIA web sitesinde yer alan https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Practice-Guides.aspx bağlantısından da ulaşabilirsiniz.