DUYURULAR

18.10.2016

‘ Kamu Sektörü İçin Bir İç Denetim Yetkinlik Süreci Oluşturmak ’ başlıklı uygulama rehberi  Enstitümüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.
Yeni Uygulama Rehberi, Enstitümüz web sitesinde yer alan http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=UygulamaRehberleri bağlantısında yayınlanmış olup söz konusu rehberlere hem Türkçe hem İngilizce olarak IIA web sitesinde yer alan https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Practice-Guides.aspx bağlantısından da ulaşabilirsiniz.